ПЕТЪР ЧУХОВ

ПЕТЪР ЧУХОВ е роден през 1961 г. в София. Бакалавър по библиотечни науки и магистър по социология на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Автор на 11 книги: "Градината на слабата реалност" (1995; награда за дебют на конкурса "Южна пролет"), "Руни" (1998), "Мулето на Педро" (1999; книга на годината на сп. "Егоист"), "Провинции" (2000), "Малки дни" (2002; Национална награда за поезия "Иван Николов"), "Снежни човеци" (2003; Специална награда на конкурса за нов български роман "Развитие"), "По-скоро никога" (2004, по която до 2010 г. се играе спектакъл, осъществен от Театър-лаборатория @лма @лтер), "Три" (2010), „Когато се завръщат еднорозите“ (2011), на двуезичната (на български и английски) книга с хайку и сенрю "Безопасни игли" (2008; 2010), по която също е създаден спектакъл и която излезе и в Ирландия на ирландски (гейлик) и български – Bioráin Dhúnta (Original Writing, Dublin, 2012), както и на детската книга в три части „Игри без играчки“ (2012).

Съставител, редактор и автор на предговора на първата антология на българското хайку, издадена в чужбина – двуезичният сборник (на унгарски и български) „Más-más csönd / Различна тишина” (Napkut Kiado, Budapest, 2012).

Включен в много антологии в България и в чужбина. Преведен на 17 езика. Носител на много награди, сред които Наградата на музея "Башо" в Япония. Участвал на фестивали и четения в Словакия, Македония, Япония, Хърватия, САЩ, Литва, Швейцария, Румъния, Унгария, Германия и Русия. Пише музика и текстове, свирил в различни рок-групи, представя стихотворенията си с групата за поезия и алтернативен рок „ЛаТекст“ (latext.eu).

Член на Българския ПЕН център, Сдружение на български писатели, Хайку клуб "София", Haiku Society of America, World Haiku Association и Musicautor.

 

 

 

МЕЛАНХОЛИЯ

Двама мъже
на една маса.

Обслужва ги
също мъж.

 

ФЛИРТ

Усмивката
на непознат красавец
върху некролог

 

ПЪРВА ЛЮБОВ

Веднъж
я видях с мъж по-голям от деня
въпреки че бе юни

 

ФОНТАНЪТ ДИ ТРЕВИ

Хвърли монета
за да се върнеш
хвърли се
за да останеш

 

НЕБЕСЕН ВЪЗТОРГ

Едно дете
като слънце наднича
зад облак
от захарен памук

и го държи
за светкавицата

 

 

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2014.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov. 
– Elektronski časopis.
Način dostupa (URL)  http://www.balkanskiknjizevniglasnik.com/  http://www.balkanliteraryherald.com/
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online) 
COBISS.SR–ID 141175564 
BKG Sveska 25


Nazad