РАДОМАН ЧЕЧОВИЋ

РАДОМАН ЧЕЧОВИЋ (1979, Павино Поље, Црна Гора).
Објавио: КРИВОТВОРЕНЕ ПЈЕСМЕ (2011) и ПРИЧЕ О МАЛИМ И ВЕЛИКИМ ЧУДИМА (2013), са Кемалом Мусићем.
На Фејсу има преко седамдесет пријатеља.  

 

САН ЗБУЊЕНОГ ЧОВЈЕКА[1]

Збуњени човјек, увијек, сања исти сан. Излази он из куће, кад оно пада снијег. Излази он из куће у сваком свом сну. Прво, он, излази корак по корак[2]. Онда, без неког посебног разлога, он, наставља трчећи. Једном се оклизне, једном сретне Нађу[3]. једном, у истом сну, пожели да га више нема. И не буде га, задуго.

Збуњени човјек увијек сања исти сан. Као он не зна да чита. Све књиге овога свијета постају му стране. И то је несрећа. И то је голема несрећа збуњеног човјека у заувијек истом сну. Послије, када све прође, човјек се враћа кући. Враћа се истој оној кући из које је једном, у једном сну, отишао, можда далеко. Више не пада снијег и вани је неки лијеп мјесец пун искричавог сунца, и биља које не личи на дотад гледано биље. Поље без снијега збуњеног човјека додатно збуњује. Он, стога, корача полако. Пипа поље прстима, јер је мрак и јер је збуњен. Јер је, у његовом увијек истом сну, пала ноћ. У том мраку среће Нађу. Хтио би да је пољуби. Нађа је чупавица и сличи неком другом сну. Збуњени човјек зна да ће се претворити у лептире – и он и Нађа. То га чини несигурним, па се и не буди.

 

[1] Причица о збуњеном човјеку и његовом увијек истом сну настала је као ауторова реакција на прољеће. Нека је голицљива лиричност ушла у све поре овог дискурса (????) па је било незамисливо ово читати, а не плакати. Бар му ја тако мислим. А можда и гријешим. Можда само гријешим или можда само сањам. Ако је сан гријех онда плачимо заједно. (Питање дискурса остаје отворено и за Е. Казаза).

[2] Излазити, у сну, корак по корак, значи: излазити бојажљиво. Као рецимо на прстима када се излази. Да се неко не пробуди. Или препадне.

[3] Нађа не зна да је у овој причици. А то, кад се све стави на једну страну и погледа добро, и није баш коректно са моје стране. Ништа ме не би коштало да сам јој рекао како ћу је уградити у причицу о Сну збуњеног човјека. Овако, кад сазна, направиће сцену. Нека ми је Бог на помоћи.

 

 

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2014.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov. 
– Elektronski časopis.
Način dostupa (URL)  http://www.balkanskiknjizevniglasnik.com/  http://www.balkanliteraryherald.com/
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online) 
COBISS.SR–ID 141175564 
BKG Sveska 25


Nazad