tomislav menalo

Tomislav Menalo, rođen u Rijeci. Trenutno živi u Neumu, BiH. Student filozofije na mostarskom Sveučilištu. Piše poeziju i kratku lirsku prozu. Do sada nije objavljivao.

 

 

RASTANAK
NA PERONU,
ALBERTO ŠUTI,
JER ZNA DA PONEKAD JE TEŠKO NAĆI RIJEČI.
I DOK KIŠOBRAN ŽUTI ODMIČE POLAKO,
GLAS U NJEMU RASTE,
NO NEŠTO GA PRIJEČI A PRIGUŠENO,
TIHO,
SNIJEG POČINJE DA PADA,
ON STOJI SAM I PUŠI,
I KAO DA SE NADA DA USPJET' REĆ' ĆE NEŠTO.
NO U ZIMI, SVAKA RIJEČ SE GUŠI, I SVE OSTAJE NA TOME.

VLAK POLAKO KREĆE, SVE JE SADA JASNO, ČUDAN MIR U SEBI
ALBERTO SAD ĆUTI,
ZA RIJEČ KOJU MOŽDA NIJE KASNO,
SIGURNO BI HTIO, NO I DALJE ŠUTI.

NE KUŽIM HAIKU
RECI MI KAKO SE PJESMA PIŠE,
DA NAPIŠEM ŽIVOT CIJELI U RIJEČ, DVIJE,
MOŽDA TRI, NE VIŠE.
RECI MI KAKO DAN SE OVAJ DIŠE
KO DANAS ZBILJA NIJE VAŽNO,
U POTEZU SE STIHA JUČER I SUTRA ZBIŠE I TRAJU.
RECI MI KAKO MOGU RIMU NAĆI GDJE SE ČINI DA JE NEMA,
PA DA JEDNA RIMA SVE POZNATO MI ZNAČI,
ZBILJA SHVATITI NE MOGU.
ZIMA
DJEVOJKA ČITA PUŠKINA GLASOM KOJI TEČE TAKO NJEŽAN I MIO,
I JA MU PUŠTAM, PREMDA MOŽDA NE BIH SMIO,
NEK' ME CIJELOG PROŽME TA TOPLINA DOK ČITA O DUGOJ ZIMI I KRAJU OKOVANOME U SNIJEG.
OPIJTE ME RIJEČI STRANE!
ČISTOĆOM ŠTO JE ĆUTI TA BJELINA POGLEDU SE NJENOM POTKRADA DALJINA,
TAMO U RAVNI GDJE LED LOMI GRANE
HLADAN ZRAK REŽE DAHOM I TUĐA PJESMA JE VJETAR.
A VELIKA JE I TAKO MOĆNA OVA ZIMA,
NO U GLASU MEKOM SVA BLIZINOM DIŠE,
HIROM SUDBE ZBILJA,
SVE VIŠE I VIŠE KAO DA U MENI MJESTA IMA ZA SVE
OBUJMIT TAJGE I BESKRAJNE STEPE,
A JA SAMO SLUŠAM,
I VIDIM SASVIM JASNO:
U JESENI MOGA JADRANSKOGA MORA ČUDNIM ČUDOM SJAJI VRLA AURORA,
I KROZ JUGO KAZUJE MI GLASNO GDJE SE SKRIO PRAVI DOM.

 

 

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2014.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82 
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov. 
– Elektronski časopis.
Način dostupa (URL)  http://www.balkanskiknjizevniglasnik.com/  http://www.balkanliteraryherald.com/
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online) 
COBISS.SR–ID 141175564 
BKG Sveska 25


Nazad