ALEKSANDAR ŠAJIN

Apsolvirao Jugoslovensku književnost u Sarajevu 1992, a diplomirao na Institutu za Istočnu Evropu u Kopenhagenu 1998. sa temom stila i jezika u pisanim medijima na području bivše Jugoslavije. Živi i radi u Danskoj gdje je između ostalog objavio ”Ogled o Duši” u Brendum Enciklopediji (Brondums Encyklopadi, 1994) i dvojezičnu knjigu poetsko-proznih tekstova o Evropskoj i individualnoj, anonimnoj istoriji ”Vrijeme – Vremena” (Tiden – Tiderne, 2003). Dobitnik nekoliko državnih nagrada i legata za svoj umjetnički rad u Danskoj u zadnjih desetak godina. U posljednje vrijeme pojavljivao se i kao gostujući urednik u sarajevskom hard-core književnom časopisu Album, pod pseudonimom ”G. Dr. Ralf”. Izvršni urednik Balkanskog književnog glasnika (Evropa) i urednik Transversale.

DETALJI

 

HAIKU

Vučica u vunenim gaćama,
- Upala bešike.

(30.03.2006.)


PARIZ

Kameni kubovi koji su pod pariškom kišom zadobili lične znake, tamne trake i žljebovi u brušenim površinama stijene, karakterne linije od miliona vodenih kapi. Porozni vijenci reljefa grčkih stubova, pomračene konzole, ispupčenja i udubljenja u goloj fasadi crkve Svetog Eustahija (St-Eustache). Oči crtača sjaje se od značenja sopstvenog života viđenog iz pročelja broda crkvenog hrama sa sjenom raspela u centru slike ispod ulomljenog gotičkog luka u slijepom svodu iza oltara. Svjetlost i sjena u crticama iz vrha pera pritisnutog među pulsirajućim ružičastim jagodicama prstiju slikara koji se već odavno vratio prahu zemaljskom pretočivši se u bezbrojne trenutke svijeta. Džinovska kamena glava zagledana u nebo, sa djetetom u kamenoj ruci. Nepomična. Dio slike. Svi smo dio slike. Svi smo nepomični dijelovi slike. Mi smo Pariz.

(10.02.2006..)

 

 


Copyright © by Aleksandar Šajin & Balkanski književni glasnik – BKG, 2006.

Nazad