TANJA MILUTINOVIĆ

Rođena 1968. Diplomirani filolog.
Ušla u uži izbor za najbolji ciklus pesama scene Crnjanski 2006;
Zastupljena u zborniku radova sa festivala »Šumadijske metafore«, kao i u zbirci »Najkraće priče 2005« u izdanju »Alme«;
Sarađuje sa književnim časopisima – IrinPirin (U organizaciji melničkih večeri poezije); Treći trg, Zeleni konj, Helly cherry, sa sajtom Mreža kreativnih ljudi i ATC (Anti trafficking center) čitaonicom idr.

DVE MINIJATURE
 

FRUŠKOGORSKI ANĐEO


Palimo tanke, mirisne sveće. Beskrvne kaluđerice pevaju i žmure. Glasovi im se upliću kao tela. O kako poju! Zvuci lepote uvijaju se u milozvučje. Hor anđela peva. Bruji roj sitnih, zlatnih pčela.
Naspram nas je jedna sva mlada i bleda, oborenih kapaka i krotkoga stava. Oko nežne sestre su crne krute halje. Glave nakrivljene i opuštenih ruku, providno belog lika snuje i poje...


SAN PRE SNA

Sa dolaskom noći varošica bi poprimala drugačiji izgled. Nalikovala je gradu pokojnika u koji greškom stignemo slepim kolosekom sna.
Nisam se plašila kada sam ulicom koračala sama - šta može da se desi ako smo svi već mrtvi? Kretala sam se noću pod svetlom ulične rasvete. Kuće i ulica bi tada izgledale nepoznate i to me je jedino uznemiravalo. Pitala sam se kuda to prolazim, gde sam se obrela, koji je ovo kraj?!
Strah me je hvatao za dušu, iako nisam mogla da zalutam, jer - samo je jedna velika ulica prolazila kroz taj grad. Kuće su čudno belo svetlele pod uličnim svetlom. Drugačiji sjaj imali su omalterisani zidovi. Avetinjski nov izgledao je grad mrtvih iz sna.
I nigde ljudi, a ipak mora da su bili tu - neko je sveže pokosio travnjake, a vrtovi su bili uređeni ljudskom rukom.
A danju, sunce nije moglo da mu pruži sjaj - gradić je odbijao život. Žmurio je, mamuran na suncu, žudeći mirnu senku, teške mrke oblake i hladnu kišu bez prestanka. Sunce mu nije moglo ništa. Svakog dana išla sam istom ulicom ka svom prebivalištu. Vodila me je samo jedna želja: da se sklonim sa prodornog svetla, da legnem u neki skriveni kut, i da me brzo pomiluje san.

 

Copyright © by Tanja Milutinović & Balkanski književni glasnik - BKG, 2006.

Nazad