МИСИЈА

Ревитализација јединственог балканског културног простора, подршка појединцима и групама укљученим у текуће процесе развоја балканске књижевне културе, у служби општег развоја регионалне заједнице.


ПРОФИЛ

Балканско књижевно друштво је непрофитна организација са седиштем у Београду, регистровано код државних органа као струковно удружење балканских књижевника. Балканско књижевно друштво објављује Балкански књижевни гласник, електронски магазин за књижевност и уметност, који одражава истински профил јавног сервиса балканске књижевне заједнице. Балканско књижевно друштво објављује и нове књиге најбољих балканских писаца данашњице и организује редовне књижевне скупове по балканским градовима.  

 

 

MISIJA

Revitalizacija jedinstvenog balkanskog kulturnog prostora, podrška pojedincima i grupama uključenim u tekuće procese razvoja balkanske književne kulture, u službi opšteg razvoja regionalne zajednice.


PROFIL

Balkansko književno društvo je neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu, registrovano kod državnih organa kao strukovno udruženje balkanskih književnika. Balkansko književno društvo objavljuje Balkanski književni glasnik, elektronski magazin za književnost i umetnost, koji odražava istinski profil javnog servisa balkanske književne zajednice. Balkansko književno društvo objavljuje i nove knjige najboljih balkanskih pisaca današnjice i organizuje redovne književne skupove po balkanskim gradovima.  


 

Balkan Literary Herald