konkurs za nedovrŠENU PROZU I POEZIJU


 

 
POSTOJI LI

Postoji li nešto između nas radosnih

i nas zabrinutih, neka vrata ili prozor

ili dopisnice koje smo razmenjivali

obilazeći zatvore i porodilišta ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2015.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2015. Specijalno izdanje.

Nazad