konkurs za nedovrŠENU PROZU I POEZIJU


 

 
SUVENIRI

Posmatramo predmet u vitrini:

među nizovima knjiga,

drvena kornjača sa oklopom

od komadića zelenog stakla.

 

Postoje stvari koje se donesu

sa nekog putovanja i

nesmotreno ostanu tu:

da rade u tišini…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2015.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2015. Specijalno izdanje.

Nazad