konkurs za nedovrŠENU PROZU I POEZIJU


 

 
BALADA O VELIKOM I MALOM MAČKU


Čuo se tihi mačji plač. Ušao sam na prstima u radnu sobu i vidio na zaslonu kompjutora sliku našeg starog mačka kojeg smo prije tri godine morali odvesti našim prijateljima.

Na stolu, na jastučiću za ruke ispred zaslona kompjutera je naš mali Mačak, potpuno isti kao i njegov dida gledao u sliku prekrasnog crno bijelog mačka s prelijepim očima i crnom pjegicom na bijelom dragom licu. Takav je bio i sam samo manji.

Plakao je i kroz suze pjevao staru šansonu, često slušanu u našoj kući :

 

« Dida moj, dida moj,

ovdje mi je zima,

daj mi kaban svoj...

Dida moj, dida moj

umoran je unuk tvoj.

Da mi bude miran san,

baci na me kaporan

Dida moj».

 

Potpuno sam ga shvaćao, jer sam tu tužnu pjesmu i sam počesto pjevao, kroz suze, prisjećajući se svoga dide i njegove topline koja se već davno ohladila u grobu, na groblju, u hladu stoljetnih čempresa, daleko odavde, na brdašcu između Velike planine i Jadrana…

 

 

 

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2015.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2015. Specijalno izdanje.

Nazad