konkurs za nedovrŠENU PROZU I POEZIJU


 

 
RADOZNALOST

Prosto sam se zatekao tu. U pola noći, na povratku s posla. Iz ambulantnih kola su već izneli nosila. Nevešto su podizali povređenog. Oči su mu bile otvorene, mumlao je. Vozač je pobegao sa lica mesta, policajci su kasnili. Očevidac je taksista. Ne može da se seti detalja, čini mu se da je povređeni teturao poput pijanca. Crni automobil. Škripa kočnica. Ugasio je svetla u bekstvu. Pored puta je ležao mali crni kofer. Tačno ispred mojih nogu. Ambulantni kombi je progutao čoveka na nosilima. Odoše. Taksista je već mahao policajcima koji su usporavali. Sagnuo sam se i podigao koferče. Znao sam da je iza ugla dečije igralište. Osvetljeno. Buljio sam u crni predmet koji je verovatno pripadao njemu. Možda je već izdahnuo. Svakako ću otići i predati ga, njemu ako preživi ili njegovim bližnjima. Zgrabio sam rukohvat. Spustio ga u krilo. Premišljao sam se kratko. Nisam imao nameru da išta ukradem. Štagod da je unutra, vratiću vlasniku. Duboko sam udahnuo i stavio sam prst na metalnu kopču. Stisnuo sam opruge na kopči i koferče se otvorilo.

  

 

 

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2015.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2015. Specijalno izdanje.

Nazad