konkurs za nedovrŠENU PROZU I POEZIJU


 

 
POČETAK NEČEGA

 

 

            U pitanju je  nešto neuhvatljivo.  Taman hoću da kažem da može da stane u šaku  kad se zapitam:  čiju šaku.  Šake su, naime, veoma različite. Razlike su i  rasne: šaka   prosečnog Japanca znatno je manja od šake  prosečnog Skandinavca, a šaka Pigmeja poput dečije u odnosu na šaku Ličanina. Ipak, u  svaku šaku može udobno da se smesti. Uostalom, imam utisak da »stvar«, tako sam odlučio da je zasad imenujem, ima sposobnost da menja veličinu. Čini mi se čas manjom, čas većom. U stvari, ne dopada mi se da je zovem »stvar«. Pre bih rekao de je u pitanju "parče nečega". Nemoj me pitati zašto sam toliko tajanstven. I sentimentalan u isto vreme.

 

 

 

 

 

Copyright © by Balkanski književni glasnik – BKG, 2015.
CIP – Katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije, Beograd 82
BALKANSKI KNJIŽEVNI GLASNIK, [Elektronski izvor] / Glavni i odgovorni urednik Dušan Gojkov.
– Elektronski časopis. Način dostupa (URL) http://balkanliteraryherald.com
ISSN 1452–9254 = Balkanski književni glasnik (Online)
COBISS.SR–ID 141175564
BKG 1 / 2015. Specijalno izdanje.

Nazad